پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی

اعتبار و روایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت,پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی,پرسشنامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت doc,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت word,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بزرگسالان,پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت نوجوانان و جوانان,دانلود پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت,روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی هستید.

دانلود فایل

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ری چکیده : پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری اجراگردیده است.جامعه آماری  این تحقیق دبیرستانهای دخترانه  شهرری است که نمونه آن شامل50نفر از جامعه آماری  است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند .داده های مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از نمره به دست آمده از اجرای آزمون 58سؤالی عزّت نفس کوپر اسمیت به دست آمد و برای داده های پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت این دو دسته داده به دست آمده  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنوع همبستگی است جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار Spss استفاده گردید.با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون این فرض رامی آزماییم که آیا رابطه مثبت و معنا داری میان معدل و عزّت نفس دانش آموزان برقرار است یا نه؟بااستفاده ازآمارتوصیفی واستنباطی مشاهده می شودکه ارتباط مثبت ومعناداری میان عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردبیرستانی شهرری برقراراست وفرض ماتأیید می شود. واژگان کلیدی: عزّت نفس پیشرفت تحصیلی دختران دبیرستانی شهرری اعتبار و روایی پرسشنامه کوپر اسمیت پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است ٬ پرسشنامه ای است که از درجه بالایی از اعتبار روایی برخوردار است . این پرسشنامه دارای امتیاز بین فرهنگی بودن است ٬ زیرا هم بر روی دانشجویان انگلیسی و دانش آموزان دبیرستانی انگلیس و هم بر روی دانشجویان عربستان نرم گیری شده است . ( بیابانگرد – اسماعیل ٬ 1371 ) برای تهیه این پرسشنامه ابتدا از سوالات باز پایان ٬ به منظور آشنایی هر چه بیشتر با نیازهای روان شناختی افراد و کیفیت پاسخ ها و تلاش آنها استفاده شده است . سپس با توجه به نتایج حاصله و انجام تحلیل عوامل و محاسبه ضریب ٬ نهایتا پرسشنامه ای با 58 ماده تهیه گشت و محورهای این پرسشنامه عبارتند از روابط اجتماعی ٬ تکالیف آموزشی ٬ خانواده ٬ خود و آینده . در هر برّرسی که برای تعیین اعتبار ورودی این پرسشنامه انجام شد ٬ از 100 آزمودنی استفاده شده است . این برّرسی ها چندین بار صورت گرفت . سرانجام برای هر 2 نمونه انگلیسی و عرب و برای تحلیل پرسشنامه از روش آماری spss استفاده شد . (بیابانگرد – اسماعیل ٬ 1371 ) . . .

 • جایگزین چربی - بررسی

  جایگزین چربی - بررسی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جایگزین چربی - بررسی هستید. دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی…

 • بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی

  انواع سبک های فرزند پروری,انواع شیوه های فرزندپروری,اهمیت شیوه های فرزندپروری,بررسی نظریه های شیوه های فرزندپروری با تاکید بر کارکرد والدین از دیدگاه نظریه های روان شناختی,پایان نامه سبک های فرزند پروری,سبکهای فرزند پروری بامریند,عوامل موثر برشیوه های فرزند پروری,نظریه…

 • مقاله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذائی با عنوان بررسی تأثیر مهم‌ترین عوامل قابل كنترل بر افزایش فروش پسته ایران

  fileina,آمیخته بازاریابی,ارتقاء محصول,انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و تربی,خرده فروشی,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذائی با عنوان بررسی تأثیر مهم‌ترین عوامل قابل كنترل بر افزایش فروش پسته ایران,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,عمده‌فروشی,فروش فایل,فروشگاه ساز…

 • ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن

  ابعاد رفتار شهروندی سازمانی,ابعاد و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و چارچوبها و تاثیر مفاهیم دیگر مرتبط با آن,اهمیت رفتار شهروندی سازمانی,پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی,تاثیر ویژگی های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی…

 • جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل

  جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل هستید. دانلود فایل جزوه درس بیوفیزیک بطور کامل به تعداد 143 صفحه pdf مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات…

 • ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

  ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی,بهترین تراکم بوته گندم دوروم,بهترین تراکم بوته گندم دوروم در تنش خشکی,بهترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم,حداكثر عملكرد برداشت بوته گندم دوروم,دانلود پایان نامه…