پروتئینهای محرک و حرکت

پروتئینهای محرک و حرکت
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروتئینهای محرک و حرکت هستید.

دانلود فایل

نمونه مقاله ترجمه شدهپروتئین¬های محرک و حرکتاسکلت سلولی به شکل یک داربست است، که در طول آن پروتئین¬های محرک می توانند حرکت کنند. این پروتئین¬ها، انرژی شیمیایی مربوط به هیدرولیز ATP را به انرژی مکانیکی تبدیل می¬کند. حرکت، یک¬جهتی است، یا از منفی به مثبت و یا بالعکس می¬باشد. سیستم¬های خیلی مهم عبارتند از میکروفیلامنت/میوزین و میکروتوبول/کینزین و دینامین.12.1 میوزین در امتداد رشته های  اکتین حرکت می¬کندبشر 13 ژن میوزین دارد، اما تنها وظایف میوزین 1، 2 و 5 شناخته شده است. میوزین 2 برای انقباض  عضلات  و تقسیم سیتوپلاسمی ، میوزین 5 برای حمل و نقل آب دانک (کیسه های کوچک) داخل سلولی در امتداد میکروفیلامنت، میوزین 1 در غشای پلاسمایی با دسته های اکتین در ریزپرزها در تعامل است.

 • داوری تجاری بین المللی

  دانلود مقاله داوری تجاری,دانلود مقاله داوری تجاری بین المللی,داوری بین المللی,داوری تجاری,داوری تجاری بین المللی,مقاله داوری تجاری,مقاله داوری تجاری بین المللی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام داوری تجاری بین المللی هستید. دانلود فایل دانلود مقاله رشته حقوق…

 • مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه

  پلان معماری های قدیم,دانلود مقالات رشته معماری,دانلود مقاله معماری دوره صفویه,معماری ایرانی دوره صفویه,معماری دوره صفویه,مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقاله رشته معماری با عنوان معماری دوره صفویه…

 • بررسی فقهی و حقوقی ارتداد

  ارتداد از دیدگاه حقوق ایران,ارتداد در اسلام,ارتداد در فقه امامیه,ارتداد در فقه اهل سنت,بررسی حقوقی ارتداد,بررسی فقهی ارتداد,بررسی فقهی و حقوقی ارتداد,پایان نامه ارتداد,حکم فقهی ارتداد در قرآن بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی فقهی و…

 • شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران

  اولویت منطقه گرایی خاورمیانه برای ایران,خصوصیات کشورهای منطقة خاورمیانه,دانلود تحقیق رشته علوم سیاسی,دانلود تحقیق منطقه‌گرایی در خاورمیانه,دانلود تحقیق ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس,شناسایی ویژگیهای کشورهای منطقه خلیج فارس با توجه به اولویت منطقه گرایی بودن برای ایران,منطقه‌گرایی در خاورمیانه,نقش ایران…

 • جایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایران

  اساتید اقتصاد ایران,تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها,جایگاه سیستم بانکی و تاثیر برنامه های توسعه در عملکرد بانکها از نگاه اساتید اقتصاد ایران,دانلود مقالات ارشد اقتصاد,دانلود مقالات کارشناسی ارشد اقتصاد,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته اقتصاد,سیستم بانکی بازدید کننده عزیز…

 • رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه

  استقرار مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,پایان نامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع,پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه مدیریت کیفیت جامع,پیاده سازی مدیریت دانش در شرکتهای بیمه,رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شركت های بیمه,مدیریت دانش در شركتهای…