پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی,پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان,پروپوزال تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,پروپوزال مدیریت دانش,پروپوزال یادگیری الکترونیکی,پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی,تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی,رابطه مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی,فرآیندهای مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور) چکیده: سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد. سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.   بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند.  هدف كلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. فرضیه  :  فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد. نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول 05/0 پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین  ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر 00/0 بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است. همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر 00/0 و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با 958/0 می باشند. کلمات کلیدی: مدیریت دانش  یادگیری الکترونیکی سازمان بازرسی کل کشور بیان مسئله  دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است.  مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (Tsangho2008). مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد (Wig, 1999). در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الكترونیكی به عنوان یك ابزار كسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندركاران را ملزم به اعمال روشهای علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه های یادگیری الكترونیكی می نماید. پیشرفت روزافزون در زمینه علوم رایانه ای و ظهور و گسترش شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش های تازه ای را پیش روی برنامه ریزان و مجریان برنامه های آموززشی قرار داده و مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت های ناشی از زمان و مکان یادگیری را کمرنگ نموده است (Safavi et all2008).   از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی کشور برای نظارت کارا و اثربخش نیازمند برقراری ارتباطات با دستگاه های مشمول بازرسی است و به منظور تحقق چنین هدفی و افزایش نقش مردم در امر نظارت، نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتی به مدرن هستیم که در این راستا به نظر می رسد که با مطرح کردن بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی  می‌توان فرآیند کنترل و نظارت را بهبود بخشید و یادگیری و دانش بویژه در سازمان بازرسی کل کشور  یکی از مسایل با اهمیت تلقی می شود . بنابراین با توجه به موارد فوق محقق بر آن شد تا به بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور  بپردازد. فهرست مطالب فصل اول: 1 طرح پژوهش 3 1-1- بیان مسئله 4 1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش 5 1-3-اهداف تحقیق 6 1-4- سوال های پژوهش 7 1-5- فرضیه های تحقیق: 8 1-6-مدل تحقیق 9 1-7-جامعه تحقیق: 10 1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10 1-9-محدودیت های پژوهش 12 الف. محدودیت های قابل کنترل: 12 ب. محدودیت های غیرقابل کنترل: 12 3-2- روش تحقیق 93 3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : 94 3-4- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق 95 3-5- مقیاس (ابزار) اندازه گیری 98 3-6- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 98 3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 100 منابع و مآخذ : پروپوزال بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

 • تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط

  accuracy,elicitation,feedback,fluency,آموزش زبان,بازخورد,پایان نامه,تأثیر بازخورد استنباطی بر روی دقت و روانی بیان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط,دقت و روانی بیان,رشته ی زبانهای خارجه,زبان آموزان ایرانی,زبان آموزان ایرانی سطح متوسط,کارشناسی ارشد بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تأثیر بازخورد…

 • پروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان

  پروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان,پروپوزال مدیریت استراتژیک منابع انسانی,مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال طراحی استراتژی های منابع انسانی در سازمان هستید. دانلود…

 • بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده)

  افزایش بهبود سازمانی,بررسی تاثیرات نحوه مدیریت بر عملكرد کارمندان (آپدیت شده),بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان,تاثیر چگونگی مدیریت بر عملكرد كاركنان,تعهد سازمانی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن

  پیامدهای فساد اداری,تحقیق فساد اداری در ایران,دلایل ضرورت کنترل و مبارزه با فساد,راهکارهای مبارزه با فساد اداری,رویکردهای پیشگیری از فساد اداری,ریشه‌های اصلی فساد اداری,علل ظهور و گسترش فساد اداری,علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و…

 • بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن

  ارائه راهكارهای پیشگیرانه از سرقت,بررسی جرم سرقت از نظر شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه ارتکاب آن,بررسی داده های آماری سرقت,بررسی سرقت در نمونه های آماری,تاثیر وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد بر سرقت,تاثیر وضعیت فردی…

 • رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده

  پیشرفت تحصیلی فرزندان,دانلود مقالات رشته روانشناسی,دانلود مقالات روانشناسی,دانلود مقاله تاثیر روابط عاطفی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان,دانلود مقاله رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده,رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده,روابط عاطفی خانواده بازدید کننده عزیز در…