پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

استقرار مدیریت دانش در بانک,پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک,پروپوزال تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک,پروپوزال سرمایه اجتماعی,پروپوزال مدیریت دانش,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی مبانی نظری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک چکیده       هدف این تحقیق سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش می باشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانک های غرب استان گیلان می باشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامعه آماری تحقیق برابر182 شعبه بانک دولتی وخصوصی در سطح 6 شهرستان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال، بندر انزلی و صومعه صرا) که مشغول به ارائه خدمات هستند می باشد.که حجم نمونه 96 می باشد. برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده های از شاخص فراوانی، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است. و برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگریسیون استفاده شده است. یافته ها تحقیق نشان از تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش، سرمایه شناختی بر مدیریت دانش و سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش است. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی سرمایه ساختاری سرمایه شناختی سرمایه ارتباطی مدیریت دانش مقدمه        در عصر امروزی پیشرفت علم وتکنولوژی با سرعت خارق العاده در حال حرکت به سمت جلو است و جهان امروز را خیلی متفاوت از جهان دیروز گردانیده است. و همه انسان ها و سازمان ها تحت تأثیر این تحولات می باشند. بانکداری امروزی با بانکداری گذشته تفاوت پیدا کرده است. و مشتری امروزی نیز با مشتری دیروزی فرق می کند مشتری دیروز به دنبال بانک و بانکدار بود تا بتواند نیازهای خود را مرتفع و از آن بهره-مند شود ولی امروز این بانک ها هستند که باید در این فضای کاملا رقابتی بدنبال مشتری بگردند و زمینه رضایت آن ها را فراهم کنند. چون دیگر مشتری وقت و فرصت آن را ندارد که بدنبال بانک و بانکدار باشد. و بانک ها باید با برخورداری از علم روز و تشخیص نیازهای مشتریان زمینه دلخواه مشتری را فراهم بیاورند. سازمان ها باید توان این را داشته باشند که خود را با شرایط روز وفق دهند و برای این کار لازم است تا سازمان ها از حالت یادگیری سازمانی تغییر جهت داده و به سمت مفاهیم سازمان های یادگیرنده و سازمان های دانشی و مدیریت دانش حرکت کنند. مدیریت دانش یکی از این مفاهیمی است که از الزامات مهم سازمان ها می باشد و سازمان ها با بکارگیری مدیریت دانش امکان نوآوری در فعالیت ها، فرایندها، خدمات خویش را فراهم می آورند.  و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می-بخشند. سازمان ها باید توانایی این را داشته باشند تا دانش مورد نیاز را کسب و میان کارکنان نشر داده و در فعالیت های روزانه خود بکار گیرند. پس شناخت عوامل تأثیر گذار بر مدیریت دانش از جمله اقدامات اولیه سازمان ها می باشد. از طرف دیگر یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند سرمایه اجتماعی  است (پروساک و کوهن ، 2001). سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمتری نسبت به سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی  در سازمان ها و جوامع ایفا می کند. بطوری که بدون سرمایه اجتماعی کارکنان حاضر به تسهیم اطلاعات و دانش نخواهند شد و برنامه مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود. برای ایجاد و تکمیل فرایند مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی جایگاه اساسی دارد (این کپن ،1998(. که سازمان ها با استفاده درست از مدیریت دانش  و سرمایه اجتماعی می توانند سازمان های خود را به کمال مورد نظر برسانند.       بنابراین با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان ها این تحقیق در پی دستیابی به شناخت بیشتر عوامل موثر بر اجرای مناسب این راهبرد می باشد. با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی که هر دو بر تعاملات و ارتباطات میان افراد تاکید دارد. در این تحقیق تلاش می شود تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و نیز سه بعد سرمایه اجتماعی یعنی بعد ارتباطی، شناختی و ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان بررسی شود و میزان تأثیر پذیری مدیریت دانش از سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرار گیرد.  فهرست مطالب  فصل اول 1 1-1 مقدمه… 2 1-2 بیان مسئله. 3 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 1-4 چارچوب نظری. 7 1-5 اهداف تحقیق. 9 1-6 فرضیات. 9 1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها 9 1-8 قلمرو تحقیق 11 3-1 روش تحقیق….. 74 3-2 جامعه آماری. 74 3-3 حجم نمونه و نمونه گیری 75 3-4 روش و ابزار جمع آوری داده ها 76 3-5 روایی وپایایی از جمع آوری داده ها 77 3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 79 منابع. فهرست اشکال شکل ‏1 1: مدل مفهومی تحقیق 8 فهرست جداول جدول ‏3 1: جامعه آماری و نمونه 76 جدول ‏3 2: ضریب آلفای کرونباخ 78

 • گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی با عنوان سخت افزار و شبکه های کامپیوتری

  fileina,اسمبل کامپیوتر,انجام گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر و آی تی در واحد انفورماتیك معاونت نیرو محركه شركت ایران خودرو,سخت افزار و شبکه های کامپیوتری,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر,گزارش کارآموزی رشته…

 • مبانی نظری ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB

  ارتباط معیار سود و زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه كاری,مبانی نظری ارزیابی رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB,مبانی نظری رابطه بین معیار عدم تقارن زمانی سود با معیار MTB,مبانی نظری محافظه كاری ترازنامه ای,مبانی نظری…

 • خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها

  آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار داراییها,آثارخصوصی سازی صنعت بیمه بر سرمایه گذاری های شركت های بیمه,خصوصی سازی صنعت بیمه,خصوصی سازی صنعت بیمه و بررسی آثار آن بر اقتصاد،عملکرد و ساختار داراییها,دانلود پایان نامه بیمه,دانلود پایان نامه رشته بیمه,روشهای…

 • مقاله مدیریت ریسك

  fileina,ارتقای اثربخشی سازمانها,خرید پایان نامه رشته مدیریت,خرید مقاله و تحقیق پایان نامه رشته مدیریت,دانلود مقاله مدیریت ریسك,ریسك,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیریت ریسك,مقاله مدیریت ریسك,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی

  ادبیات نظری شادکامی,ادبیات و مبانی نظری شادکامی,پیشینه تحقیق شادکامی,دانلود مبانی نظری شادکامی,فصل دوم پایان نامه شادکامی,مبانی نظری شادکامی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی هستید. دانلود…

 • شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت

  پایان نامه سرقت مستوجب حد,حد سرقت و شرایط اجرای آن,دانلود پایان نامه سرقت مستوجب حد,سرقت حدی در قانون جدید,سرقت مستوجب حد,شرایط تحقق سرقت حدی,شرایط سرقت مستوجب حد و کیفیت اجرا و مسقطات حد سرقت,مسقطات حد سرقت,واکنش های کیفری به سرقت…