پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل

پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل,پویایی محیطی,تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل,عملکرد سازمانی,یادگیری سازمانی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع نیروی انسانی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل چکیدهسازمان ها برای حفظ بقاء و پیشرفت به بهبود عملکرد خود نیاز دارند . این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی بود جامعه آماری پژوهش شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل که بنابر آمار91 شرکت بود، تشکیل می داد. از این تعداد، 52 شرکت با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدین صورت که اسم همه شرکت ها نوشته شد و داخل کیسه ای انداخته شد و 52 شرکت با چشم های بسته انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه های یادگیری سازمانی باکر،سینکولاونوردویر ، پرسشنامه پویایی محیطی میلر و پرسشنامه عملکرد هسو، جمع آوری شد. روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان و اساتید بخصوص اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرارگرفته و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 87/.، 83/.، 90/. به دست آمد، سپس داده‌ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری) تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده بین یادگیری سازمانی و پویایی محیطی با عملکرد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد که یادگیری سازمانی و پویایی محیطی پیش بین معنادار عملکرد سازمانی می باشند . کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی پویایی محیطی عملکرد سازمانی مقدمه تلاش برای عملکرد بهتر موضوعی است که انتظار بزرگ همه افراد ذینفع سازمان اعم از مشتریان، کارمندان و سهامداران است (کرنتیر ،2001). عملکرد را می توان به عنوان رفتار ( روشی که سازمان ها، گروه ها و افراد کار را انجام می دهند) تلقی کرد . کمپ بل معتقد است عملکرد رفتار است و باید از نتایج متمایز شود زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد (نیلی و همکاران، 2002). عوامل زیادی در ارتباط با عملکرد سازمانی می باشد، که یکی از این عوامل یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمانی تا حد زیادی با تمایل و جهت گیری بازار یک سازمان مرتبط است و به صورت توانایی سازمان در پردازش اطلاعات بازار تعریف می شود (سنتوس و همکاران ، 2005). به توانایی سازمان در یادگیری به عنوان منبعی از مزیت پایدار رقابتی نگریسته می شود و این هم بدان علت است که « در صورتی که سازمان ها از هر نوعی که باشند توانایی سازگاری مستمر با آینده ی بشدت غیرقابل پیش بینی را کسب نکنند، زنده نخواهند ماند چه برسد به این که رشد کنند». به طور کلی یادگیری سازمانی بصورت فرآیند خلق و ایجاد دانش از طریق «کسب اطلاعات در مورد شرایط جهان و … و بهبودبخشی به نوع کار آن سازمان » تعریف می شود (کوهن ، 1991). این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق می باشد. فهرست مطالب كلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق چارچوب نظری تحقیق فرضیات تحقیق تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق قلمرو انجام تحقیق روش اجرای تحقیق مقدمه روش تحقیق جامعه آماری روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق روایی و پایایی ابزار تحقیق روش تجزیه و تحلیل آماری داده هامنابع

 • اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری

  fileina,انجام پروژه و پایان نامه,اهمیت ریسك و انواع آن در امور بانكی و سرمایه‌گذاری,ریسك,ریسك اعتباری,ریسك و بانكداری اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش تحقیق و مقاله,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,مدیریت ریسك,همکاری در فروش,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال…

 • فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان

  ابعاد توانمندسازی,توانمندسازی کارکنان سازمان,دانلود پایان نامه توانمندسازی,دانلود پایان نامه رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,فرآیند ، ابعاد و مدلهای توانمندسازی و تاثیر آن بر نگرش کارکنان سازمان,فرآیند توانمندسازی,مدلهای توانمندسازی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام فرآیند ، ابعاد…

 • حجاب در ایران و اسلام با تاکید بر دیدگاه امام خمینی و رهبری به بدحجابی

  پایان نامه کنترل بد حجابی,پیشینه حجاب در ایران,حجاب در اسلام,حجاب در ایران و اسلام با تاکید بر دیدگاه امام خمینی و رهبری به بدحجابی,دانلود پایان نامه حجاب,دیدگاه امام خمینی به بد حجابی,دیدگاه رهبری به بد حجابی,کنترل پدیده بد حجابی,نقش مدیریت…

 • ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت نوشته واندا والاس در قالب فایل پاورپوینت مرتبط با درس حسابرسی پیشرفته

  ارائه خلاصه کتاب نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت نوشته واندا والاس در قالب فایل پاورپوینت مرتبط با درس حسابرسی پیشرفته,حسابرسی پیشرفته,نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت واندا والاس بازدید کننده عزیز…

 • اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در سرنگ

  اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش,اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع - مایع پخشی در سرنگ,پالادیوم,مایع پخشی در سرنگ,مرئی,میکرو استخراج مایع بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام اندازه…

 • تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری

  اثربخشی,بهره وری,تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری,دانلود مقالات ارشد مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت,دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت,دانلود مقالات مدیریتی,سیستم اتوماسیون اداری,سیستم های اطلاعاتی مدیریت,فن آوری اطلاعات و ارتباطات بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام تاثیر…