پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی

انتقال اختیاری سهم الشركه,انتقال قراردادی سهم الشركه,انتقال قهری سهم الشركه,پروپوزال انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی,پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه,حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه,ماهیت حقوقی سهم الشركه
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی هستید.

دانلود فایل

دانلود پروپوزال پایان نامه رشته حقوق خصوصی حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی چکیده :  انتقال سهم الشركه ممكن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود، انتقال قراردادی سهم الشركه، همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آنها صورت می‏گیرد و انتقال قهری یا غیر قراردادی سهم الشركه، به حكم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد. از مقایسه انتقال سهم الشرکه با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهم الشرکه را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهم الشرکه، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال، کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهم الشرکه را می توان در قالب های مزبور قرار داد.در شرکت های تعاونی، انتقال سهم الشرکه به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهم الشرکه، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم الشرکه که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم الشرکه می گردد. انتقال سهم الشرکه که به وسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهم الشرکه و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم الشرکه و متقابلاً پرداخت قیمت سهم الشرکه و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم الشرکه توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باشد. کلید واژگان : سهم الشركه شرکت تعاونی انتقال قهری سهم الشركه ماهیت حقوقی سهم الشركه انتقال قراردادی (اختیاری) سهم الشركه الف) بیان مساله هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است و هدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب و عملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح و حدود و ثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی شرایط و آثار انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، پرسش و فرضیات تحقیق، اهداف و سوابق آن بپردازیم و سپس، اهمیت و روش کار و نهایتاً سامان دهی تحقیق را بیان نمائیم.شرکت تعاونی، سازمانی است مرکب از گروهی از اشخاص که به تشابه نیازهای یکدیگر پی برده و به سبب رشد فکری به این باور رسیده اند که از راه اتحاد و همکاری با دیگران و کار دسته جمعی می توانند بهتر و موثرتر از تلاش انفرادی در رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع مادی و اجتماعی خویش موفق گردند. شرکت تعاونی یک موسسه اقتصادی است که به وسیله اعضای سازمان یافته تشکیل شده و توسط ایشان اداره میشود و به تدارک یا فروش کالا و خدمات اعضای خود با قیمت تمام شده اقدام می کند  و یا میتوان گفت که شرکت تعاونی، شرکتی است خود مختار و مستقل، مرکب از اشخاصی که داوطلبانه با یکدیگر متحد شده تا نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود را از راه فعالیت های دسته جمعی و با کنترل دموکراسی بر طرف نمایند، شرکتهای تعاونی سعی می کنند تا از طریق همکاری با تعاونی های محلی، ناحیه ای ، ملی و بین المللی در فدراسیون ها، اتحادیه ها و دیگر فعالیت های دسته جمعی بتوانند نیازمندی های اعضای خود را به نحو موثری تامین کنند.  قانون بخش تعاونی با مقرر داشتن اینکه شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند (ر.ک ماده2 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران ) به ذکر مراحل تاسیس و ایجاد شرکت تعاونی می پردازد ولی تعریفی برای آن ارائه نمی دهد. اینک با التفات براینکه قانون بخش تعاونی اهدافی را برای تعاونی ها تعیین می کند، (ر.ک ماده 1 قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران) قانون اساسی تعاونی ها را به تولیدی و توزیعی تقسیم می نماید، و شرکتهای تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء و بر اساس توحید مساعی و همکاری آنها تشکیل      می شود. می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت: “شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود. (ر.ک بند3 اصل44 قانون اساسی) سهم الشركه یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد و نقش مهمی درگردش ثروت در جامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی و صنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده و تحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. آنچه بر ارزش و اعتبار سهام افزوده و آن را به عنصر مهمی برای گردش ثروت در جامعه تبدیل نموده است، قابلیت نقل و انتقال آن است. انتقال سهام آزادانه صورت می گیرد و غالباً، از نظر شركت مهم نیست كه چه كسی صاحب سهم الشركه است، به همین دلیل ورود و خروج اشخاص به شركت تحت كنترل قرار نمی گیرد. البته این امر زمانی محقق شد كه بسیاری از ضوابط و قواعد حقوق سنتی در خصوص شركتهای مدنی و دكترین تراست تعدیل شد  و با پذیرش شخصیت حقوقی و پذیرش مسئولیت محدود برای سهامداران زمینه نقل و انتقال آزادانه سهام ایجاد شد.  امروزه نقل و انتقال سهام به صورت یك فعالیت مستمر در زندگی حقوقی اشخاص جایگاه ویژه ای كسب نموده و مسائل حقوقی نسبتا جدیدی را ایجاد نموده است، لذا انتقال سهام، از دیدگاه حقوق اموال، حقوق شركتها و حقوق قراردادها یك موضوع نسبتاً جدید و قابل توجه است. علیهذا، بررسی جنبه های حقوقی انتقال سهام، در مطالعات و بررسی های حقوقی اهمیت خاصی می یابد. بنابراین سوال اصلی قابل طرح در این تحقیق، این است که انتقال سهم الشرکه در نظام حقوقی قراردادها، حقوق اموال و حقوق شرکتها به چه طریقی انجام می پذیرد؟  ماهیت حقوقی سهم الشركه در حقوق اموال و حقوق شرکتها چیست و از چه منبعی سرچشمه می گیرد؟سرمایه در شركتهای تعاونی به قطعات سهم الشركه تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه آنها می‏باشد. حداقل سرمایه لازم و طرق سرمایه‏گذاری در این شركت‏ها از سوی قانونگذار مقرر شده است. در حقوق ایران، سهام بر روی برگه ‏های قابل معامله ای كه ورقه سهم الشركه نامیده می‏شود انعكاس می‏یابد، صدور اوراق مزبور سبب می‏گردد كه سهم الشركه صرف نظر از مبنا و ماهیت حقوقی آن به عنوان مالی كه از بعضی جهات (چگونگی نقل و انتقال، نحوة توقیف، قابلیت نرخ گذاری….) شبیه اموال مادی است در قلمرو حقوق اموال مورد بررسی قرار گیرد: بنابراین سهم الشركه دارای دو جنبه است: جنبه مادی آن (ورقه سهم الشركه) سهم الشركه را به اموال مادی نزدیك می‏كند و جنبه غیرمادی آن (حقوق، مزایا و تعهدات ناشی از سهم الشركه) سهم الشركه را در ردیف سایر حقوق و تعهدات قرار می‏دهد تلفیق این دو جنبه كه هر یك احكام حقوقی خاصی دارد سبب گردیده است كه سهم الشركه یك پدیده حقوقی جدیدی تلقی گردد كه بررسی و تحلیل جنبه ‏های حقوقی آن در چارچوب حقوق كلاسیك نمی‏گنجد. سهم الشركه همانند سایر اموال و حقوق مالی به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است انتقال قراردادی سهم الشركه مانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات (ماده 190 ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می‏شود. قابلیت انتقال سهام در حقوق ایران یك وصف ذاتی و اساسی تلقی می‏شود فلذا، به هیچ طریق نمی‏توان سهام را مطلقاً غیرقابل انتقال نمود معذلك، نقل و انتقال سهم الشركه شركتهای تعاونی ممكن است به موجب قانون یا اساسنامه شركت محدود شود. درخصوص سهم الشركه در شرکتهای تعاونی می توان گفت: سهم الشركه واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود. درخصوص ماهیت حقوقی انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی باید گفت، سهم الشركه از عقود مالی است و همچنان كه در ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصریح گردیده است، سهم به طریق قراردادی قابل انتقال است. بر اساس مفاد ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در ماده 40 همین قانون آمده است انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضاء كند. برابر ماده 41 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. سهم الشركه در شركت های تعاونی از نوع با نام است. انتقال سهم الشركه در شرکت تعاونی اعم از انتقال قهری و قراردادی است. در انتقال قراردادی با رضایت سایر شرکا شریک مزبور سهم الشركه خود را به شخص دیگری بر اساس مندرجات و تشریفات اساسنامه منتقل می کند و در انتقال قهری که بر اساس فوت یا حجر شریک مزبور اتفاق می افتد سهم الشركه به فرد دیگری اعم از وراث منتقل می گردد که در انتقال قهری عضویت وارث یا فرد جدید اعم از اینکه عضو سابق بوده باشد یعنی جز شرکای قبلی بوده یا عضو جدید باشد باید با رضایت سایر شرکا باشد. پس در انتقال قهری نیز مانند انتقال قراردادی هیچگونه جبری برای پذیرفتن عضو جدید نمی باشد و در فرض مثال اگر شریکی فوت کند در صورت عدم رضایت سایر شرکا وارث وی نمی تواند بعنوان سهامدار جدید وارد شرکت گردد و در این صورت سهم الشركه وی در بین اعضا سابق به فروش می رسد بنابراین رکن اصلی در انتقال سهم الشركه شرکت تعاونی، اعم از اینکه انتقال قراردادی یا قهری باشد، رضایت سایر شرکا می باشد. “فهرست مطالب” چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1 فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2 الف – بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..3 ب – پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6 ج – فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….7 ح – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7 د – سوابق تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….8 ز – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10 ن – جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………..10 و – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………10 ه – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..11 ی – سامان دهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11 منابع و مآخذ. الف – کتب.. ب- مجموعه قوانین ج- مقالات و رساله ها.

 • کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی

  دانلود پایان نامه الكترونیک,دانلود پایان نامه رشته الكترونیک,ساختار صوت,طیف فرکانسی,فرامین صوتی,کنترل وسایل منزل,کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی هستید. دانلود فایل…

 • حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری

  fileina,انتقال فناوری,انجام پروژه و پایان نامه,حقوق مالكیت معنوی فناوری,حقوق مالكیت معنوی و انتقال فناوری,خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی الكترونیك,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش در بانک

  ادبیات نظری اجرای مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری اجرای مدیریت دانش,پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری اجرای مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه اجرای مدیریت دانش,مبانی نظری اجرای مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اجرای مدیریت دانش در بانک بازدید…

 • پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش

  پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش,پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش,پرسشنامه پیاده سازی مدیریت دانش در ارتش,پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی مدیریت ‌دانش,پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون,پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین,پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد,پرسشنامه مدیریت دانش,دانلود پرسشنامه…

 • بررسی کاهش تراوش از پی سد با استفاده از بتن پلاستیک

  بررسی کاهش تراوش از پی سد با استفاده از بتن پلاستیک,دانلود پایان نامه بتون پلاستیک,دانلود پایان نامه روشهای اجرایی دیواره آب بند,دانلود پایان نامه عمران,دیوار آب بند سد كرخه,دیواره آب بند,روشهای طرح اختلاط,طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد…

 • بررسی نیاز سنجی و اصول و مدیریت پرورش گاو

  اصول پرورش گاو,بررسی نیاز سنجی و اصول و مدیریت پرورش گاو,جایگاه دام و دامداری,دانلود پایان نامه پرورش گاو,دانلود پایان نامه دامداری,دانلود پایان نامه رشته دامداری,مدیریت پرورش گاو,نیاز سنجی پرورش گاو بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی…

 • نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی

  ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی بر رویكرد تلفیقی,ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,برنامه درسی,برنامه درسی تلفیقی,موانع و محدودیتهای سازماندهی تلفیقی برنامه‌های درسی,نقش تلفیق در برنامه‌های درسی پایه اول ابتدائی و ارائه یك الگوی راهنما جهت تدوین برنامه‌های درسی مبتنی…

 • مقاله حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ

  انتقال حرارت جابجایی آزاد,بررسی جریان های گذرا اطراف کره با روش عددی,جابجایی آزاد گذرا,جریان های گذرا اطراف کره,حل عددی جریان جابه جایی آزاد,روش DQIDQ,مربعات دیفرانسیل,مربعات دیفرانسیل تکه ای,مقاله حل عددی جریان جابه جایی طبیعی گذرا اطراف کره با روش DQ-IDQ…

 • مدل ها و نظریه های ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی و بررسی پیامدهای این دو مولفه

  پایان نامه رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی,تعهد سازمانی کارکنان,دیدگاه آلن و مایر از تعهد سازمانی,رابطه ویژگیهای شغلی و تعهد سازمانی کارکنان,عوامل شغلی,مدل ها و نظریه های ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی و بررسی پیامدهای این دو مولفه,مدل ویژگی…

 • موزه ی تاریخ دشتستان

  بنای الحاقی به دژ کاروانسرای برازجان,خرید پایان نامه,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه های دانشگاهی,فروش پایان نامه,فروش مقاله,موزه ی تاریخ دشتستان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام موزه ی تاریخ دشتستان هستید. دانلود فایل دانلود پایان نامه موزه…

 • مقاله شناخت و آگاهی

  fileina,آگاهی,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,تفاوت مفاهیم بررسی و مطالعه و کاربری آن در عنوان تحقیق,تفاوت مفاهیم جامعه آماری و جامعه مورد بررسی,جامعه آماری,جامعه مورد بررسی,دانلود مقاله شناخت و آگاهی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,شناخت,فروش فایل,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه…

 • بررسی جامع و کامل نظریه های روانشناسی اخلاق

  بررسی جامع و کامل نظریه های روانشناسی اخلاق,تحقیق نظریه های روانشناسی اخلاق,چارچوب نظری نظریه های روانشناسی اخلاق,دانلود تحقیق نظریه های روانشناسی اخلاق,مدل نظری نظریه های روانشناسی اخلاق,نظریه های اخلاق,نظریه های روانشناسی اخلاق,نظریه های علمی اخلاق,نقش خانواده در جامعه پذیری اخلاقی…

 • بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن

  اصول گردشگری,اهداف صنعت گردشگری,بررسی گردشگری پایدار و اصول اساسی آن,بررسی ماهیت صنعت گردشگری,برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار,توسعه پایدار گردشگری,دانلود پایان نامه اصول گردشگری پایدار,دانلود پایان نامه گردشگری پایدار,مبانی گردشگری,نظریه های گردشگری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • بررسی گیربکس در خودروهای سواری

  بررسی گیربکس در خودروهای سواری,خودروهای سواری,دانلود پایان نامه مکانیک,دانلود پروژه بررسی گیربکس در خودروهای سواری,دانلود پروژه رشته مکانیک,سیستم انتقال قدرت,سیستم انتقال قدرت در خودروهای سواری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی گیربکس در خودروهای سواری هستید.…

 • ایجاد تحول در دیدگاه انسان با بررسی مقایسه ای خواب و مرگ

  ایجاد تحول در دیدگاه انسان,ایجاد تحول در دیدگاه انسان با بررسی مقایسه ای خواب و مرگ,خواب در اسلام,دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی,دانلود پایان نامه معارف اسلامی,دانلود پایان نامه مقایسه خواب و مرگ,مرگ در قرآن بازدید کننده عزیز در حال…

 • مبانی نظری حقوق بیگانگان

  ادبیات نظری حقوق بیگانگان,ادبیات و مبانی نظری حقوق بیگانگان,پیشینه تحقیق حقوق بیگانگان,دانلود مبانی نظری حقوق بیگانگان,فصل دوم پایان نامه حقوق بیگانگان,مبانی نظری حقوق بیگانگان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق حقوق بیگانگان بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

  انتقال مال غیر,تاثیرملاحظه های اجتماعی جرم انگاری عنوانهای حقوقی,تاثیرملاحظه های سیاسی جرم انگاری عنوانهای حقوقی,تصرف عدوانی,جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن,جرم انگاری عنوانهای حقوقی در ایران,جرم زدایی,جرم‎انگاری,دانلود پایان نامه حقوق,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

  ادبیات نظری فرهنگ سازمانی,ادبیات و مبانی نظری فرهنگ سازمانی,پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی,دانلود مبانی نظری فرهنگ سازمانی,فصل دوم پایان نامه فرهنگ سازمانی,مبانی نظری فرهنگ سازمانی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مبانی…

 • پروپوزال عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه

  پروپوزال انگیزش,پروپوزال انگیزش کارکنان,پروپوزال عوامل انگیزشی کارکنان ستادی دانشگاه,پروپوزال عوامل موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل انگیزشی کارکنان,عوامل فرایندی موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل محتوایی موثر بر انگیزش کارکنان,عوامل موثر در انگیزش کارکنان,نظریه های فرآیندی انگیزش,نظریه های محتوایی انگیزش بازدید کننده عزیز در…

 • ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن

  اعتراض به رأی داور,اقسام رأی داوری,دانلود تحقیق اعتراض به رأی داور,مفهوم اعتراض به رأی داور,مفهوم رأی داوری,هدف اعتراض به رأی داور,ویژگی و اقسام رای داوری و هدف از اعتراض به آن,ویژگی‌های رأی داوری بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی…

 • بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب

  بررسی حسگرها و نحوه ساخت حسگر دنده عقب,تکنیکهای تولید سنسور,حسگر,دانلود پایان نامه الکترونیک,دانلود پایان نامه مهندسی الکترونیک,سنسور,سنسور پارک,نحوه ساخت حسگر پارک,نحوه ساخت حسگر دنده عقب,نحوه ساخت سنسور پارک بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی حسگرها و…

 • مقاله معماری رنسانس

  الگوهای معماری رنسانس,جایگاه انسان در دوره رنسانس,معماری رنسانس,مقاله معماری رنسانس,هنر مند رنسانس بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام مقاله معماری رنسانس هستید. دانلود فایل مقاله معماری رنسانس مقدمه هنر مند رنسانس ساحری است که طبیعت مادی را…

 • روش های اجرایی ساختمان سازی

  پانل های پوما,تایلت آپ,دانلود مقالات رشته عمران,دانلود مقالات عمران,دانلود مقالات مهندسی عمران,دانلود مقاله تکنیکهای نوین در ساختمان سازی,دانلود مقاله روش های اجرایی ساختمان سازی,روش های اجرایی ساختمان سازی,صنعتی سازی ساختمان در ایران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با…

 • پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن

  آكچوئری,استفاده کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنان برطبق استاندارد 27,پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن,دانلود پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن,سپرده گذاری به روش محاسبات بیمه ای,سپرده گذاری نهایی,طرح های متضمن کسور بازنشستگی تعریف شده,طرح…

 • ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

  ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام,ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام,پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی,تخمینگر بردار پشتیبان,تخمینگرحداقل درجه,مدل شبکه عصبی–فازی,مدلهای داده کاوی بازدید کننده عزیز در…

 • مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی

  حفظ منابع انسانی,دانلود فصل دوم پایان نامه حفظ منابع انسانی,دانلود فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی,دانلود مبانی نظری حفظ منابع انسانی,دانلود مبانی نظری رضایت شغلی,رضایت شغلی,مبانی نظری رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی,ویژگی های رضایت شغلی بازدید کننده عزیز در…

 • پیشرفت ، ایمنی و هدف در صنعت جوشکاری

  fileina,انواع جوشکاری,بازرسی جوش,پیشرفت ، ایمنی و هدف در صنعت جوشکاری,جوش آرگون,خرید مقاله و تحقیق مکانیک,دانلود مقاله و تحقیق مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,صنعت جوشکاری,فروش فایل,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,همکاری در فروش فایل بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام…

 • پاورپوینت پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری(فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد)

  پاورپوینت پیامدهای اقتصادی استانداردهای حسابداری(فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری تألیف دکتر نیکومرام و دکتر بنی مهد),پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد با عنوان تئوری های اثباتی حسابداری,پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری نیکومرام و بنی مهد بازدید کننده…

 • بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

  اقسام تقصیر در مسئولیت شهرداری,بررسی فعل زیانبار و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,شرایط لازم برای تحقق عمل زیانبار در شهرداری,فعل زیانبار در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری,مسئولیت مدنی شهرداری,نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری بازدید…

 • جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون

  جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون هستید. دانلود فایل جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون به تعداد 15 فایل pdf برای پانزده جلسه کلاس درس با کیفیت عالی مناسب اساتید و…